Osman Hamdi Bey

Türk Ressam, Arkeolog, Müzeciosman-hamdi-bey

Doğum           : 1842

Ölüm              : 1910

 

Babası İbrahim Ethem Paşa’dır. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra on iki yıl boyunca Paris’teydi. Bir yandan Jean-Leon Gerome ve Gustave Boulanger‘den resim dersleri alırken diğer yandan arkeolojiye ilgi duydu.

1867’de Paris’te düzenlenenUluslararası Sergi’de Osmanlı devlet komiseri olarak yer aldı. 1869 yılından itibaren çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. 1881 yılında, Müze-i Hümayun Müdürü Anton Dethier‘in (daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi) ölümünden sonra bu müzenin müdürlüğüne getirildi. O sırada bu müzeyi yeniden şekillendirdi ve geliştirdi. Bu göreve ek olarak, 1882’de Sanayi Nefise Mektebi müdürlüğü görevini yürüttü.

Aynı yıl, Troya’da (Çanakkale) H. Schliemann tarafından yapılan bir kazı çalışmasına katıldı. Nemrut Dağı’nda ve C. Humann‘ın Bergama’da yaptığı kazılarda incelemelerde bulundu. Sayda’nın kral mezarlarını açığa çıkardı (1887). Milas yakınlarında bulunan Lagina kazılarını yönetti. Günümüz arkeoloji müzesi Osman Hamdi Bey zamanında tamamlanmış ve açılmıştır (1891).

Sanat Anlayışı

Osman Hamdi Bey portre ressamı olarak da bilinmektedir. Özellikle, insan figürünün Türk resmine girmesine katkısı büyüktür. Resimlerinde daha fazla fotoğraf kullanmasına rağmen titiz işçiliğe önem verdi. Kaplumbağa terbiyecisi, Yeşil camide Kuran okuma, Mimozalı kadın, Şehzade türbesinde derviş vb. tabloları günümüz Türk resminin orijinal örnekleri arasındadır.,Yervant Oskan’la birlikte le Tumulus de Nemroud dagh (Nemrut dağı tümülüsü (1883), M. de Launay ile Les costumes populaires de la Turquie en 1873 – iki yüz doksan senesinde elbise-i Osmaniye, T. Reinach ile birlikte Une Metropole royale de Sidon, Fouilles de Hamdi Bey (Sidon’ da bir kral mezarlığı, Hamdi Bey’in kazıları [1892) vb. isminde eserleri vardır.

Osman Hamdi Bey Belgeseli