Öklid (Eucleides)

Eski Yunan Matematikçisioklid-eukleides

Doğum           : İÖ 4. YY

Ölüm              : İÖ 3. YY

Öklid’in hayatı hakkında bilgi yetersiz ve belirsiz olsa da, İskenderiye’de Mısır Kralı I. Ptolemaios döneminde eğitim verdiği bilinmektedir. Gerçek şöhreti sağlayan Stoikheia (Elements) adı verilen geometri kitabıdır. 13 kitabın yer aldığı bu eserin yayınlanmasından bu yana geometri alanında vazgeçilmez bir kaynak oldu.

Bir yandan, kendi çalışmalarına devam ederken, diğer yandan, kendisinden önce yapılmış geometri çalışması, Pisagor Hipokrat’ın ve Knidosl Eudoksos’un eserlerinin bir birleşimidir. Başka bir inanca göre, Elemanları İskenderiye Matematik Okulunun kendisinin kurduğu yetkin bir derlemesidir. O, doğruların sonsuza dek uzatılabileceğini, tüm doğru açıların eşit olduğunu, belirli bir noktadan bir daire çizilebileceğini ve düz bir çizginin ancak paralel olarak çizilebileceğini belirterek, aksiyomları ve genel kavramları açıklayarak aksiyomları ortaya attı.

Bunların yanı sıra eşitlikle ilgili genel kavramları sıraladı. Geometri çalışmalarında sadece cetvel ve takvimi kullanan Öklid, indirgeme yöntemini uyguladı. 19. yüzyıla kadar duruşları ispat edilememesi, Öklidsiz bir geometrinin doğmasına yol açmasına rağmen bugün hala en Öklid geometrisine dayanıyor.

Öklid Belgeseli