Mimar Sinan

mimar sinan kimdir

Osmanlı Mimarı

Doğum : 1490

Ölüm    : 17 Temmuz 1588

1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde dünyaya gelen Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu ve dünyanın en önemli mimarlarında biridir.

Yavuz Sultan Selim’in padişah olduğu dönemde Anadolu’dan devşirme alımı sırasında 22 yaşlarında devşirme olarak alınıp İstanbul’a getirilen Mimar Sinan, önceleri Osmanlı ordusuna asker yetiştiren Acemi oğlanlar Ocağı’na yerleştirilmiştir. Bu ocakta eğitimine devam ettiği sıralarda mimarlık yapma isteği ortaya çıkmış ve bir çok yapı işinde çalışarak mimarlarla birlikte çalışma imkanı bulmuştur.

Çaldıran Savaşı (1514) ve Mısır Seferi (1516-1520)’nin ardından İstanbul’da Yeniçeri Ocağına alınan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman’ın Padişahlığı döneminde Belgrad (1521) ve Rodos (1522) seferlerine katılıp subaylığa yükselmiştir. Bir çok sefere katılan Mimar Sinan, Bağdat Seferi sırasında Van Gölü’nden geçme üzere 3 adet gemi yapmış ve bu başarısıyla haseki ünvanını almıştır.

Prut Irmağı üzerine yaptığı köprü ile dikkatleri üzerine çeken Sinan, 1539 yılında Osmanlı baş mimarı olan Mimar Acem Ali’nin ölümü üzerine baş mimarlığa getirilmiş ve ölümüne dek bu görevi sürdürmüştür.

50 seneye yakın baş mimarlık görevini sürdüren Mimar Sinan, bu sırada Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü temsil eden birçok esere imza atmıştır. 17 Temmuz 1588 tarihinde İstanbul’da yaşamını yitiren Sinan’ın türbesi Süleymaniye Külliyesi bünyesinde bulunan Haliç duvarının önünde yer almaktadır.

Mimar Sinan’ın Eserleri

350’ye yakın yapının baş mimarı olan Mimar Sinan,

84 adet cami,
52 adet mescit,
22 adet türbe,
57 adet medrese,
7 adet okul ve darülkurra,
17 adet imaret ve 3 adet darüşşifa,
7 adet suyolu kemeri,
8 adet köprü,
20 adet kervansaray, ,
35 adet köşk ve saray,
6 adet ambar ve mahzen,
48 adet hamam

ve kaydı bulunmayan çok sayıda esere imza atmıştır.

Eserleri içerisinde çıraklık dönemi eserim dediği İstanbul Şehzade Camii ve Külliyesi, kalfalık eserim dediği İstanbul Süleymaniye Camii (1557) ve ustalık eserim dediği Edirne Sultanahmet Camii (1575) en önemlileri arasında yer almaktadır.

Mimar Sinan Belgeseli