Mehmet Emin Yurdakul

Şairmehmet emin yurdakul

Doğum : 1869

Ölüm    : 1944

1869 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası balıkçı Salih Reis annesi ise Emine Hatun’dur. Milli Edebiyat Akımı’nın öncülerinden biri olarak ilk adımlarını atan Mehmet Emin Yurdakul ulusçu ve halkçı şiirler yazmış, bu sebeple Türk şairi olarak anılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasında yaşanan savaş yıllarında Cenge Giderken ( 1897) şiirini kaleme almıştır. Bu şiirinde yer alan “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” Dizesiye şiirindeki ilkelerini ortaya koyan Mehmet Emin Yurdakul, eğitim hayatını ortaöğrenimde sonlandırarak memuriyeti seçmiştir.

İttihat ve Terakki cemiyeti üyesi olan Mehmet Emin Yurdakul’un yazdığı şiirlerde hükümeti eleştirmesi sonucunda İstanbul’dan uzaklaştırılarak Erzurum’a göreve gönderilmiştir(1907). 31 Mart Vakası’nın ardından tekrar İstanbul’a çağrılmıştır.

Ardından sırasıyla Hicaz’da (1909), Sivas’ta (1910) ve Erzurum’da (1911) valilik görevlerinde bulunmuş, Osmanlı’da Meclis-Mebusan’da görev almış(1914, Musul) ve Cumhuriyetin ilk senelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde üyelik görevlerini sürdürmüştür.(Şarkikarahisar, Urfa, İstanbul).

Başlıca Mehmet Emin Yurdakul Eserleri

 • Türkçe Şiirler (1899),
 • Türk sazı (1914),
 • Ey Türk Uyan (1914),
 • Tan Sesleri (1915),
 • Ordunun Destanı (1915),
 • Zafer Yolunda (1918),
 • Dicle Önünde (1916),
 • Turana Doğru (1918),
 • Aydın Kızları (1919),
 • Dante’ye (1920),
 • Mustafa Kemal (1928),
 • Ankara (1939) vb.