Ksenophon (Xenophanes)

Eski Yunan Tarihçi, YazarXenophanes

Doğum           : İÖ 430

Ölüm              : İÖ 355

Sokrates‘in (İÖ 470-399) çevresinde bulundu. Onun hocalığını benimsedi, yaşamının en unutulmaz olayı, sondana Onbinlerin Ricati/Dönüşü (Anabasis) adıyla bilinen anılar izlenimler eserindeki Anadolu seferine katılması oldu.

İranlı Prens Kyros‘un (Keyhüsrev) iktidar için kardeşi II. Artakserkses‘e karşı giriştiği çatışmada güvendiği Yunan paralı askerleri arasına katılıp -asker olmadığı halde- dönüş yolunda sorumluluk da yüklendi. Kunakşa Savaşı’nda ölen Kyros, bu seferi gereksiz duruma düşürünce, bir tuzağa düşürülüp yok edilen komutanlar yerine seçilen beş kişiden biri oldu, ordunun savaşsız ve yıkımsız Trabzon’a (Trapezos) çekilmesini sağlayan yönetim ustalığını gösterdi (bu savaş eylemi ile kaçış yolculuğunun serüvenini anlatan kitabını Anabasis, yunanca Çıkış anlamına gelir- Sirakuzalı Temistogenes takma adıyla yaydırdı).

Atina’da yurt düşmanlığı, iki yüzlülük, zararlı eylemlere girişme suçlamasıyla karşılaşınca sürgün cezasına boyun eğip Sparta’ya sığındı, Asya Seferi’ne katıldı (İÖ 396). Dönüşte kendisine verilen çiftlikte (Peloponessos) eserlerini yazma fırsatını buldu. Krinthos yoluyla Atina’ya dönebilme (İÖ 365) hakkı bağışlanarak verildiyse de ömrünün sonu kesinlikle bilinmez.

Ksenophon (Xenophanes)’un Başlıca Eserleri

  • Sokrates‘in Savunması,
  • Yunan Tarihi Ekonomi Üzerine,
  • Sparta Devleti,
  • Bir Tiran’ın Yaşamı,
  • Atina Devleti’nin Gelirleri Üzerine,
  • Birincilik Üzerine.

Ksenophon (Xenophanes) Belgeseli