Kleopatra

Mısır Kraliçesikleopatra

Doğum           : İÖ 69

Ölüm              : İÖ 30

Tam Adı        : IIV Cleopatra

Hükümdarlık Dönemi: İÖ 51-30

Kleopatra, Mısır Kralı olan XIII. Ptolemaios Auletes‘in kızıdır ve babasının ölümünden sonra M.Ö. 51’de XIV. Ptolemaios ile Evlenerek Mısır tahta çıkmıştır.

M.Ö. 48’de kardeşinin baskısıyla Suriye’ye kaçtı. Burada bir ordu bir araya getirdi ve aynı yılda Mısır’a döndü. Sezar, iki kardeş arasındaki rekabeti kullanarak Mısır’ı Roma’ya bağlamaya kararlıydı, önce iki kardeşi uzlaştırdı. XIV. Ptolemaios,  İskenderiye’deki saraylarında onunla ile yaşayan Sezar‘ı kuşatmış olsa da, Bergama’dan askeri yardım  alan Sezar‘a dayanamadı ve kaçarken Nil’de boğuldu. Sezar daha sonra onu diğer kardeşi XIV. Ptolemeios ile evlendirdi ve tekrar tahta çıkardı.

Sezar‘la yaptığı evlilik sonucunda M.Ö. 47’de Caserion isminde oğlu oldu. M.Ö. 46’da Roma’ya gitti. M.Ö. 44’de Sezar öldü ve İskenderiye’ye geri döndü.

Sezar’ın ölümünden sonra Roma’nın güçlü adamı olan Marcus Antonius ile bir ilişki içinde olan Kleopatra‘nın bu ilişkiden iki çocuğu oldu. Antonius, M.Ö. 36’da olan Part Seferi’nde yenilgiye uğradığında yanına döndü. Bu kez Antonius M.Ö. 34’de Doğu Anadolu seferinde zafer kazandı ve İskenderiye’ye döndü. Zaferi İskenderiye’de festivallerle kutladı.

Sezar‘ın Roma’da bulunan yeğeni Octavianus ile Antonius arasındaki güç savaşı sonucunda, Antonius ve Kleopatra‘nın birleşik donanması Yunanistan’daki Actium körfezleri üzerindeki deniz savaşında yenildi. Kleopatra ve Antonius İskenderiye’ye döndü. Octavius onları takip etti. Ordu Octavianus’un tarafına geçince Antonius intihar ederken, o da Antonius gibi hayatını bitirdi.

Kleopatra Belgeseli