IV. Henry (Fransa)

Fransa KralıIV. Henry Fransa

Doğum           : 1553

Ölüm              : 1610

Hükümdarlık Dönemi: 1589-1610.

Fransız Prensi Antoine de Bourbon‘un oğlu, Bourbon Hanedanı’nın ilk kralıdır. 1562’de babası ölünce Navarra kralı ve Fransız Protestanlarının doğal önderi oldu. 1576’da saraydan kaçarak Protestan Orduları’nın komutanlığını üstlendi.

Fransa Kralı III. Henry‘nin çocuğu olmadığından, 1584’te erkek kardeşi ve veliaht François ölünce Navarra Kralı Henry, Fransa tahtının en yakın mirasçısı oldu. Protestan kral görmek istemeyen Kutsal Birlik, Papa V. Sixtus’un da onayını aldıktan sonra Protestanlara ve kral yönetimine karşı savaş açtı. Ancak 1589’da III. Henri’yi bağnaz bir Katolik olmalarına karşın krallık yanlısı birçok Fransız, IV. Henri‘yi kral olarak tanıdı. IV. Henri, Birliğin güç merkezi Paris’i savaşla alamayacağını anlaması üzerine 1593 ‘te Birliği felce uğratarak 1594’te Paris’e girmeyi başardı Katolik kalesi olan kentleri de tek tek ele geçirdi. 1598’de Fransa’da barışı yeniden kurdu.

Ardından Katolikliği ülkenin resmi dini olarak onayladı, ancak Protestanlara da din özgürlüğü, devlet memuru olabilme ve belirli kentlerde askeri güç bulundurma yetkisi tanıyan Nantes Fermanı’nı yayımlayarak Fransa’da 40 yıldır sürüp giden kanlı din savaşlarına son verdi. I. François‘in temellerini attığı Osmanlı-Fransız dostluğunu 1604’te I. Ahmet ile yaptığı yeni bir antlaşmayla tazeledi ve geleneksel dış düşman olan Habsburglara karşı güç kazandı. 1610’da aşırı bir Katolik tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

IV. Henry Belgeseli