Immanuel Kant

Alman Filozof

Immanuel Kant

Doğum           : 1724

Ölüm              : 1801

Ünlü Alman filozof Immanuel Kant 1724 yılında Doğu Prusya’da bir kasabada dünyaya geldi. Yaşamını burada geçiren Kant, Konigsberg Üniversitesi’nde felsefe, fizik ve matematik okudu. Birçok bilim alanında da kendisini geliştirdi. XVII. yüzyılda İskoçya’dan Prusya’ya göçmüş fakir bir ailenin bir çocuğu olan Kant, çocukluğunu maddi zorluklar içerisinde geçirdi.

Öğrenimini sürdürdüğü yıllarda babasını kaybetti. Hem eğitimini sürdürüp hem de özel öğretmen olarak çalışmaya başladı.  Düşünce sistemini bu dönemde geliştirdi. Doktorasını tamamlamasının ardından Konigsberg Üniversitesi’nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1770’de profesör olan Kant, emeklilik yıllarına kadar çeşitli üniversitelerde eğitim vermeyi sürdürdü. Matematiği sevmesine rağmen felsefeye özel bir ilgi duyan Kant, üzerinde yapmış olduğu uzun bir çalışmanın ardından 1781 yılında ilk felsefi eserini yayınladı. Felsefe üzerine çalışmalarını ve eserler vermeyi sürdürürken bir yandan da güneş sisteminin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda Nebula hipotezini sundu.

Felsefesi

Alman felsefecisi Kant, Alman felsefesinin kurucuları arasında gösterilirken, çalışmaları sonucunda sonraki dönemlerde de diğer filozoflara yol gösterici olmuştur. Felsefede Bilgi Teorisini sunmuştur. Felsefesinin daha rahat anlaşılabilmesi için, çalışmaları ve diğer filozoflarla olan bağlantıları hakkında incelemeler yapmak faydalı olacaktır. Önceki  çalışmalarını Leibniz‘in etkisi altında yapan Kant, Hume‘un fikirleriyle tanışmasının ardından bilginin sınırlarını bulmayı amaçlamıştır. Kant daima bilgiden yola çıkarak düşüncelerini geliştirmiştir. Bu sebeple bilginin yalnızca tabiat bilgisiyle sınırlı olacağını ve bu durumun metafizikte geçersiz olacağını ortaya atmıştır. Kant daima sahip olunan bilginin yapısı ve sınırları üzerinde çalışmalar yapmıştır.

1724’te dünyaya gelen Kant, 1804’te 80 yaşındayken yaşamını yitirdi. Hayatı boyunca çok sayıda çalışma ve araştırmalar yaptı. Bunların sonucunda ortaya birçok eser çıkmıştır. Bu eserler kendisinden sonraki dönemlere ışık tutmuş ve bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır.

Başlıca Eserleri

  • Allgemeine Naturgeschicte und Theorie des Himmels 1755
  • De Mundi Sensibilis Atque İntelligibilis Forma et Frincipiis 1770
  • Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik 1783
  • Idee zu einer allgemeinen Geschicte in weltübrgerlicher Absicht 1784
  • Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785
  • Metaphysische Anfangsgründe der naturwissenschaft 1786
  • Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft 1793
  • Zum ewigen Friden 1795

Immanuel Kant’dan 10 Özlü Söz