Hz. Yusuf

Peygamber
hz. yusuf

Kuran’ın 12. sûresinin ve bu metinde serüveni anlatılan İbrani Peygamberinin adı.

İbrani peygamberi Hz. Yakup’tan ve Rahel’den doğma iki oğlundan biri (öteki Benyamin), kardeşlerinin küçüğüdür.

Babasının ayrıcalıklı sevgisi ve gördüğünü ilettiği düşlerin anlamı yüzünden kıskanılır, önce bir kuyuya atılır, sonra satılır. Mısır’da (Müslüman inanışına göre Kıtfir ya da İtîr’e) Yahudi anlatımına göre Polifar’a satılır.

Efendisinin (Aziz-i Mısır) eşi Zeliha’nın (Züleyha) aşkına konu oluşu, karşılık vermediği için iftiraya uğrayışı, suçlu sayılarak hapsedilişi, Firavun’un düşlerini doğru yorumlayarak kurtuluşu, önem ve yetkiyle mevkisinin yükselişi, kardeşlerinin Mısır’ı ziyaretlerinde tanıyıp yardım sağlayışı, gömleğini babasına gönderip körelmiş gözlerinin açılmasını gerçekleştirişi, anasıyla babasını ve ailesini Mısır’a getirterek geçinmelerinin yollarını buluşu…” şeklinde ilerleyen bir hikayesi vardır.

Hz. Yusuf’un Hayatı