Hz. Süleyman

İsrailoğulları Peygamberi ve Kralı (İÖ 10. yüzyıl)hz-suleyman

 

Hz. Süleyman da kendisinin olduğu gibi, İsrailoğulları Kralı olan Hz. Davut Peygamber (sav)’ın, oğludur. Kıssas-ı Enbiya’ya göre (Peygamberler Tarihi), 12. yaşında babasının yerine kral oldu. Rakiplerini korkutarak ve siyasi evlilikleri kullanarak pozisyonunu güçlendirdi. Bu dönemde Mısır firavununun kızı ile evlendi.

İbrani halkının ilk büyük tapınağını, (Mescid-i Aksa) ve krallık sarayını yaptırdı. Koloniler bulunduktan sonra ticaret yeniden canlandı. Kudüs’ü geliştirdi. Akabe Körfezi civarında bakır üretimine odaklandı. 12 kabile olan İsraillileri, merkezi hükümeti zayıflatmamak için kabileler sınırlarından 12 farklı idari bölgeye böldü. Ölümünden sonra, oğlu Rehobooam, Yahuda Krallığını, İsrail’in kuzey kavimlerinin İsrail Krallığı’nı kurmasıyla İsrailoğulları iki kısma ayrıldı.

Söylemler ışığında, kuşların ve karıncaların dillerinden anlar, canlı varlıklarla konuşurken, esen rüzgarlara, fırtınaya, akan sulara, sallanan denizlere de egemen olur. Kutsal kitap Tevrat, Hz. Süleyman‘dan bahserderken iki önemli niteliği vurgular, bilgelik ve yöneticilik. Meseller’in ve Neşideler Neşidesi’nin Tevrat’taki kısımlarının Hz Süleyman’ın söz ve şiirlerinden oluştuğu varsayılmaktadır.

Hayvanlarla konuşmak, “Mühr-ü Süleymani” adlı yüzüğü, güçlü bir hükümdar olması, rüzgarlara ve cinlere egemen olması, Saba Melikesi Belkıs ile ilişkileri pek çok açıdan Divan şiirinde bahsedilmiştir.

Hz. Süleyman Belgeseli