Hz. Salih Peygamber

Kuranda ismi bulunan peygamberlerden biri.hz-salih-peygamber

Putperest olan Semud kavmine, doğruyu göstermek için Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. Kur’an’ın birçok ayetinde isminde bahsedilir.

Semud kavmine Asham-i Hicr denir. Çünkü Medine ile Şam arasında bulunan Hicr’da bulunur. Onlara Peygamber olarak gönderilmiş olan Salih’e inanmadıklarından dolayı Allah tarafından bir depremle yok edilmişlerdir. Salih Peygamber ne kadara kavmine doğru yolu çalışsa da, çok azı dışında ona inanan olmadı. Sonunda, Allah onları test etmek için dişi bir deve gönderdi. Onlara dokunmamalarını, serbestçe yürümelerine ve otlatmalarına izin vermelerini söyledi. Semud halkı gelen dişi deveyi öldürdü.

Bunun üzerine Salih Peygamber, halkının yalnızca vatanlarında üç gün daha yaşayacaklarını ve sonunda yok edileceğini, bunun da Allah’ın emri olduğunu söyledi

Üç gün geçmesinin ardından hepsi büyük bir depremle yok edildiler. Hz. Salih ve ona iman edenler bu depremden kurtuldular. Hz. Salih’in bu dönemden sonraki hayatıyla ilgili hiçbir bilgi yoktur.

Hz. Salih Peygamber Belgeseli