Hz. Nuh Peygamber

İbrani Peygamberihz-nuh-peygamber

(Tevrat ve İncil’de Noe, Batı dillerinde Noah).

Kur’an’a göre Hz. Adem’ın ardından gelen üçüncü peygamber, Tevrat ve İncil’e göre peygamber değil, tufan hikayesinin kahramanıdır. Hakkında bilinen her şey kutsal kitaplara dayanmaktadır. Babasının adı Lamek ve Sam, Ham, Lafes isminde üç evladı vardır.

Hz. Nuh ve Nuh Tufanı

Allahü Teala, dünyadaki emirlerin bozulduğu bir dönemde, kendisine çınar ağacından bir gemi inşa etmesini emreder. Bu gemiye Hz. Nuh, eşi, çocukları, çocuklarını eşleri, müminler ve her canlıdan bir erkek ve bir kadın binecektir. Yedi gün sonra kırk gün kırk gece yağmur yağar. Günahkarlar bu selde boğulur. Bu arada Hz. Nuh 600 yaşındaydı. Sular yeryüzünde 150 gün kaldı. Sonra Allahu Teala’nın emriyle bir rüzgar yeryüzündeki suları indirdi. 150 günün sonunda, gemi Ağrı Dağı’nda oturdu. Suyun tamamen çekilip çekilmediğini görmek için güvercini havaya uçurdu, ancak güvercin geri dönüp kuru bir arazi bulamadı. Yedi gün bekledikten sonra bir kez daha gönderdi ve bu sefer güvercin ağzında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla döndü. Yedi gün bekledikten sonra güvercini bir kez daha havaya uçurdu ve geri dönmediğini gördü. Sonra Allah ona yanındakilerle beraber gemiden gidebileceğini şöyle söyledi: “Sakin olun, artın ve yeryüzünü doldurun”. Hayatının geri kalan kısmını çiftçilik için harcadı ve 950 yaşındayken öldü.

Hz. Nuh ve büyük sel (Tufan) olayı Kuran’da birçok yerde geçer. Nuh Suresi tamamen bu konudan bahseder. Kur’an’a göre Hz. Nuh, Hz. Adem ve Hz. İdris‘ten sonraki üçüncü peygamberdir. Kuran’da, Allah’tan vahiyler almış bir peygamber şeklinde belirtilir. Sel olayından(tufan) hemen hemen tüm din ve mitolojilerde bahsedilir. Gılgamış destanı ortaya çıkarılana kadar Nuh Tufanı hakkında bilgiler sadece Tevrat’taki ve Yunan mitolojisindeki Deukalion üyküsünde bulunur. Uzakdoğu mitolojilerinde de benzer tufan olayından bahsedilir.

Hz. Nuh Belgeseli