Hz. Hatice

Dini Şahıslarhz hatice

Doğum: 556

Ölüm  : 619

Hz. Muhammed’in ilk eşi. Daha önce iki kez evlendi. İkinci eşinin de ölümü üzerine evlendiklerinde, Hz. Muhammed 25, Hz. Hatice 40 yaşında idiler.

Hz. Hatice, ticaretle uğraşan zengin bir duldu. Kervanları Şam’a ve Filistin’e gidip geliyordu. Bir seferine, o yıllarda el-Emin adıyla tanınan Hz.Muhammed de katıldı. Hz. Muhammed ile evlendikten sonra, büyük bir saygınlık kazandı. ,

Hz. Muhammed’e peygamberlik geldiğinde, ona ilk inanan kişi oldu. Hz. Muhammed ile evliliğinden altı çocuğu oldu. Erkekler (Kasım, İbrahim), çocukken öldüler. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma Peygamber’in yakın arkadaşlarıyla evlendiler.

Örneğin ikisiyle evlendiği için Hz. Osman’a Osman-ı Zinnureyn (Çifte Nurlu) denir. Hz. Ali ile evlenen Fatımatü’z Zehra, oğullarıyla Peygamber soyunu sürdürmüş oldu. Mezarı Mekke’deki ziyaret yerlerinden biridir.

Hz. Hatice