Hekate

Antik Yunan mitolojisinde, üç başlı, üç vücutlu Tanrıça.hekate

Ay, Cehennem ve Denizin Tanrıçasıdır. Bazı zamanlarda Cehennem tanrıçası Persephone ve Artemis ile ismi özdeşleştirilmiştir.

Hekate’nin Doğumu

Homeros’ta onun adına yer verilmemiştir. Hesiodos’un eseri Theogania’dan Hekate Perseus ve Nymphalardan Asteire‘in birleşmesi sonucu doğduğu öğrenilmiştir.

Titanlar içinde özel bir yeri bulunur. Zeus, Hekate’yi geniş güçlerle donatarak diğer tanrılar arasında özel bir ayrıcalık tanımıştır. Bu sebeple, başarılı olmasını istediğini başarıya ulaştırabilir ve kötülük etmek istediğine kötülük yapabilmektedir.

İsmini Apollon ve Artemis‘in ana sıfatlarından biri olan hekatos (hedefi vuran) kelimesinden almıştır.