Gaius Julius Caesar (Sezar)

Roma’lı Devlet Adamı Gaius Julius Caesar (Sezar)

Doğum           : İÖ 100

Ölüm              : İÖ 44

Sezar, Roma İmparatorluğu’nu iktidara el koymadan ve Roma’yı diktatör haline gelmeden büyük ölçüde genişleten, imparatorluk sisteminin yolunu açan bir politikacı ve Roma Cumhuriyeti generaliydi.

M.Ö. 12-13 Temmuz 100 yılında Roma’da prestijli Julian klanında doğdu. Ailesi Roma siyasetindeki Marian gruplarıyla yakından ilişkiliydi. Roma siyasi sistemi içerisinde ilerleme kaydederek queastor (hazineden sorumlu memur 69), aedile (Belediye hizmetlerinden sorumlu memur 65) ve praetor (yargıç 62) oldu. M.Ö. 61-60’da İspanya’nın Roma eyaletinin valisi olarak görev yaptı.

60’da Roma’ya geri döndüğünde , M.Ö. 59’da konsüllüğe seçilmesine yardım eden Pompeius ve Crassus‘la bir antlaşma imzaladı. Ertesi yıl Roma Galyası valiliğine atandı. Burada kaldığı sekiz yılda, modern Fransa ve Belçika’nın tamamını Roma imparatorluğuna kattı ve Roma’yı Galya istilası olasılığına karşı korudu. M.Ö. 55 ve M.Ö. 54’te Britanya’ya iki sefer yaptı.

Sonrasında, senatonun yetkisini göz ardı ederek ve ordusunu dağıtmadan Rubikon nehrini geçerek İtalya’ya döndü. Meydana gelen iç savaşta  cumhuriyet güçlerini mağlup etti. Liderleri Pompeius, sonradan öldürüleceği Mısır’a kaçtı. Sezar onu takip etmek için Mısır’a gitti. Mısır kraliçesi Kleopatra ile romantik bir ilişki içine girdi.

Artık Roma’nın efendisi idi. Kendisini konsül ve diktatör yaptı. Yetkisini, çok gerekli reformları gerçekleştirmek, borçları hafifletmek, senatoyu genişletmek, Sezar Forumu’nu kurmak ve takvimi gözden geçirmek için kullandı. Diktatörlük her zaman geçici bir mevki olarak düşünülmüştü, ancak  M.Ö. 44’de ölene değin bu mevkide kaldı. Başarısı ve hırsı, cumhuriyetçi senatörlerle arasını açtı. Cassius ve Brutus liderliğindeki bu grup, M.Ö. 44 tarihinde Sezar‘a suikast düzenledi. Bu suikast, Cumhuriyet’i sona erdiren ve Sezar‘ın büyük yeğeninin yükselişini ve mirasçı Octavianus’un ilk imparator olmasını sağlayan iç savaşların fitilini ateşledi.

Gaius Julius Caesar (Sezar) Belgeseli