Zeus

Antik Yunan mitolojisinde baş tanrı, göklerin egemeni, Yunan tanrılarının en kudretlisi (Roma mitolojisinde ismi Jüpiter). Tanrıça Hera karısıdır. Hera, Hades, Poseidon onun kardeşleridir. Athena, Apollon, Artemis, Ares ve Dionysos ise çocuklarıdır. Doğumu şu şekilde olmuştur: Kronos, tacını ve tahtını elinde tutabilmek için Rheia‘nın doğurmuş olduğu tüm bebekleri alıp yutar. Zeus doğduğu zaman Rheia, dünyaya getirdiği […]

DEVAMI