Büyük Friedrich (Friedrich II)

Prusya KralıBuyuk Friedrich (Friedrich II)

Doğum           : 1712

Ölüm              : 1786

Hükümdarlık dönemi: 1740-1786

Babası I. Friedrich Wilhelm‘dir.18 yaşındayken Prusya Ordusunda sıkı disiplin nedeniyle bir arkadaşıyla kaçmaya çalışınca, Harp Divanında ölüme mahkûm edildi (1730) ancak bir prens olduğundan bu cezadan kurtuldu. Tekrar orduya çağırıldı. Babasının ölümünden sonra yaşayan kardeşi olmadığı için 1740 yılında tahta oturdu.

Hükümdarlık Dönemi

Tahttaki ilk senesinde yaşanan Avusturya Veraset Savaşı’nda Silesia’nın başkenti Breslau’yu  ele geçirdi. 1742 yılında imzalanan barış antlaşması sonucunda Avusturya, Yukarı ve Aşağı Silezya ve Glatz’ı Prusya’ya verdi. 1744 yılında savaşa devam eden Bavreya ile beraber savaşa girip, Prag’ı devraldı, Avusturya Ordusu’nu devirip 1756 yılında komşu Saksonya’ya saldırdı ve Sakson Ordusu’nu esir aldı. Böylece Yedi Yıl Savaşlarını başlattı. Sadece İngiltere tarafından yardım edilen Prusyalılar, başlarda bazı dikkat çekici zaferler kazanmış olmalarına rağmen sonrasında Berlin’e kadar gelen Avusturyalılar ve Ruslar’a karşı yenilgiler yaşadılar.

1762 yılında en büyük düşmanlarından biri olan Rus Çariçesi Elizaveta’nın ölümü Friedrich‘i kurtardı ve hayranı olan III. Petro ile barış yapıp, Avusturyalılara karşı galip geldi. 1763 yılında Hubertusburg Barışı sonucunda Silezya’yı elde tutup, Saksonya’yı verdi. Ayrıca Maria Theresa’nın oğlu Joseph’i babasının ardından Kutsal Roma İmparatoru seçeceği sözünü verdi. 1772 yılında Batı Prusya’yı Polonya’nın Birinci Paylaşımında savaşmadan aldı. Bavyera Veraset Savaşı’nda (1778-1779), Avusturya birliklerini Bavyera bölgesinden sürdü.

Son savaşından geri geldiğinde yaşlanmış ve çökmüş haldeydi. Aksi ve huysuz bir yaşlı olarak Postdam’da bulunan Sans-Souci Sarayında yalnızlığına çekildi. Halk içine gittikçe daha az çıkmaya başladı. Ordusunu 195.000 kişiye yükseltip, Prusya’yı Avusturya’nın Almanya üzerindeki üstünlüğüne meydan okuyan büyük bir güç yaptı. Yaptıkları sonucunda “Büyük Friedrich” ismi ile Prusya’nın en ünlü kralı olmuş, adı efsanelere konu olmuştur. Tarım işlerinde yenilikler yapma, inanç ve vicdan özgürlüğü sağlama, çiftçileri koruma, besteler yapma, gibi bazı özellikleri ile de bilinir.