Aineias

Antik Yunan mitolojisinin Truva kral soyundan gelen Ankhises ile Tanrıça Aphrodite’nin oğluaineias.

Truva kentinin kurucusu Tros’un ardından iki koldan Ilos, Ankhises de Assarokos’un torunudur. Yani, Priamos ve Ankhises‘in babası amca çocuklarıdır. Priamos’un oğulları (Hector, Paris, vb.) ve Ankhises oğlu Aynias da aynı şekilde amca çocukları sayılırlar.

Annesi tanrıça olduğundan yarı tanrıdır ve bu bakımdan Hector‘dan üstün kabul edilir. Truva Savaşlarında Dardanie’den gelir ve Dardanielilerin başına geçip, katılır. Çocukluğu ve gençliği, Dardanie’nin bulunduğu İda Dağı eteğinde (Kazdağı) geçer. Akhaoi’nin Akhilleus‘la olan ilk çatışması da burada yapılmıştır. Truva Savaşlarında, Aineias, Hector‘dan cesarette eksik kalmaz, hatta zaman zaman kendisine tavsiyelerde bile bulunur.

Akaların en ünlü kahramanlarıyla savaşır (Diomedes vs); ancak her zaman tanrıça Afrodit, Apollon ve diğer tanrılar onu ölümden korur. Aphrodite, oğlunu Diomedes‘le vuruş yapmaya çalışırken de yaralanır.

İlyada olan Aineias Truva Savaşlarında ölmeyecek olması; Truva kralının torunlarının Dardanos‘un soyunu sürdürecek olması; Çünkü Tanrı Poseidon’un ağzından, Tanrı Zeus’un, ölümlü kadınlardan doğan çocuklarının içinde en çok sevdiği çocuğun Dardanos olduğu söylenmektedir. Ayrıca Priamos soyundan tiksindiğini ve Aineias‘ın ve çocuklarının Troya üzerinde kral olacağından bahsedilmektedir. Hakkındaki söylenceler, Latin şair Vergilius’un, Aineias‘ın Efsanesi yapay destanında topluca ve ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.